How to claim?หาพื้นที่ claim เพิ่มเติมได้จากที่ไหน?
 

1. ได้จากการ /vote ให้กับเซิฟนี้ทั้ง 4 ลิ้งค์ ได้รางวัลวันละ 100 block
2. ได้จากการซื้อใน store เว็บไซต์ https://store.pcampus.net
3. สตรีมของเซิฟเวอร์หรือพาร์ทเนอร์ หรือยูทูปเบอร์เคลมได้ฟรี

 

Tutorial by Admin

Commands

/unclaim
เป็นคำสั่งยกเลิกการเคลมพื้นที่ ในจุดที่ใช้สติ๊กคลิ๊กขวาเลือกจนขึ้นกรอบ gold block ในพื้นที่แล้ว ให้พิมพ์คำสั่งนี้เพื่อยกเลิก claim

/abandonclaim
ทำงานคล้ายกันกับคำสั่ง /unclaim ด้านบน จะใช้คำสั่งนี้ก็ได้เหมือนกัน

/abandonallclaims
เป็นคำสั่งที่ยกเลิกการเคลมเนื้อที่ทั้งหมดที่เคลยเคลมเอาไว้

/accesstrust 
คำสั่งนี้จะอนุญาตให้คนที่เราเพิ่มเข้ามาสามารถใช้งาน ปุ่ม หรือ คันโยกในเคลมได้ แต่พวกเขาจะไม่สามารถเปิดกล่อง หรือวาง หรือทุบบล็อคใดๆได้

/containertrust 
คำสั่งนี้จะอนุญาตให้คนที่เราเพิ่มเข้ามาทำทุกอย่างได้เหมือน /accesstrust ซึ่งสามารถให้เปิดกล่องได้ แต่พวกเขาไม่สามารถทุบบล็อคหรือวางบล็อคได้

/trust 
เพิ่มชื่อคนที่ต้องการให้เข้ามาใช้งานในพื้นที่ และทำได้ทุกอย่างในอนาเขตที่ได้ claim ไว้

/untrust
ยกเลิกชื่อคน ที่ไม่อยากให้เข้ามาใช้ในพื้นที่

/Permissiontrust
ให้สิทธิ์จัดการคำสั่งต่างๆในพื้นที่นี้ได้

/trustlist
แสดงรายชื่อผู้ที่สามารถใช้งานในเคลมของเรา

/claimslist
แสดงพื้นที่ที่เราได้เคลมเอาไว้