Join Staffรับสมัคร คนทำระบบ / ผู้ดูแล
ประจำเซิฟเวอร์ Pixelmon Reforged Server ของ Pcampus Network
คุณสมบัติ
- มีประสบการณ์ในการจัดการระบบ Pixelmon
- มีไมค์ Discord (หรือกล้อง Webcam)
- มีใจรักในการทำงานบริการ
- รับแรงกันดันในการทำงานได้
- อายุ 18 ปีขึ้นไป
- รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น และกล้าแสดงออก
- พร้อมเรียนรู้อยู่เสมอ
- ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหาร หรือกฎเซิฟเวอร์อย่างเคร่งครัด